برخی از امکانات نرم افزار حسابداری قاصدک

پرونده مددجویان

پرونده مددجویان

۱-ثبت گروه مددجویان ۲-ثبت مشخصات عمومی مددجویان ۳-ثبت معرفین مددجویان ۴-ثبت مشخصات افراد تحت تکفل مددجویان ۵-ثبت درخواست های مددجو ۶-ثبت گزارشات محققین مربوط به مددجو به صورت مجزا ۷-تخصیص کمک ها طبق مصوبات هیئت مدیره به مددجویان ۸-ثبت توضیحات مدیریت و تصمیمات گرفته شده در هیئت مدیره ۹-اعطای مستمری ماهانه به مددجویان ۱۰-اعطای وام به مددجویان و کسر اقساط به صورت دریافت از مددجو و کسر از مستمری ۱۱-ثبت کمک های نقدی و غیر نقدی پرداختی به مددجویان ثبت اعطای جهیزیه به مددجویان و ثبت در پرونده آنها ۱۲-پرداخت سبدهای کالایی به مددجویان ۱۳-ارسال پیامک های اطلاع رسانی تکی و گروهی به مددجویان ۱۴-گزارش لیست کلیه مددجویان ۱۵-گزارش جامع مددجویان (گزارش ریز کمک های نقدی و غیر نقدی پرداختی به مددجو) ۱۶-گزارش جامع مددجویان به صورت گروهی ۱۷-گزارش سهمیه بندی کالاها

پرونده حامیان و خیرین

پرونده حامیان و خیرین

۱-ثبت پرونده حامیان و مشخصات عمومی ۲-ثبت افراد تحت حمایت حامیان ۳-ثبت کمک‌های ماهیانه حامیان به موسسه و یا مددجویان تحت حمایت ۴-ارسال لینک پرداخت ماهانه به صورت خودکار برای حامیان ۵-ثبت خودکار واریزی های حامیان از روی پرینت بانک و ثبت اسناد حسابداری آن و اعمال در پرونده حامیان ۶-ثبت کمک های نقدی و غیرنقدی حامیان در پرونده آنها ۷-صدور قبض حامیان به صورت الکترونیک و کاغذی ۸-ارسال پیامک اطلاع رسانی به حامیان به صورت تکی و گروهی ۹-گزارش لیست کلی حامیان ۱۰-گزارش جامع حامیان ۱۱-گزارش کلی پرداخت های حامی اعم از نقدی و غیر نقدی در پرونده حامیان

کمک های نقدی به مددجویان

کمک های نقدی به مددجویان

۱-ثبت کمک های نقدی به مددجویان به صورت تکی و گروهی باتوجه به کمک های صادر شده توسط مدیریت برای هر مددجو ۲-تخصیص درآمد های خاص به مددجویان خاص ۳-گزارش درآمدهای خاص (به عنوان مثال می توان در آمد هایی که به نام زکات دریافت شده‌اند را پیگیری کرد، که از منبع درآمد های زکات چه مبالغی و به چه عنوان هزینه شده است و باقی مانده آن چقدر میباشد)

کمک های غیر نقدی به مددجویان

کمک های غیر نقدی به مددجویان

۱-ثبت اطلاعات کمک‌های غیرنقدی به مددجویان و ثبت در پرونده آنها ۲-ثبت کالاهای سهمیه ای و سبد کالا ۳-ثبت محدوده تاریخی و نوع اجناس و تعداد سبدهای کالایی ۴-ثبت کالاهای سهمیه ای به مددجویان به صورت گروهی و چاپ لیست آنها ۵-گزارش سهمیه بندی کالاها ۶-گزارش کالاهای سهمیه ای پرداخت شده به مددجویان

پرداخت مستمری ماهانه

پرداخت مستمری ماهانه

پرداخت مستمری ماهانه به مددجویان و تهیه لیست کامل از مددجویان مستمری بگیر

درآمد های نقدی

درآمد های نقدی

۱-ثبت درآمدهای نقدی اعم از زکات ، فطریه ، کفاره ،سهم سادات و واریز به حساب ۲-ثبت درآمدهای پوزهای مشارکتی ۳-مشخص نمودن منبع درآمدهای دریافتی ۴-مشخص نمودن منبع پرداخت‌ها از درآمدهای دریافتی

درآمد پوزهای سیار و مشارکتی

درآمد پوزهای سیار و مشارکتی

۱-ثبت مشخصات پوز های سیار ۲-ثبت مشخصات مامور مشارکت و درصد های آنها ۳-ثبت اطلاعات درآمد پوز های سیار ۴-ثبت اسناد حسابداری به صورت خودکار ۵-گزارشات عملکرد پوز های سیار ۶-دریافت اطلاعات پوز های مشارکت ثبت شده در اپلیکیشن به صورت آنلاین و آفلاین ۷-گزارش مشارکت کمک نقدی حامیان

کمک های غیر نقدی دریافتی از حامیان

کمک های غیر نقدی دریافتی از حامیان

۱-ثبت کمکهای غیر نقدی دریافتی از حامیان و ثبت در پرونده آنها

پرداخت و وصول وام مددجویان

پرداخت و وصول وام مددجویان

پرداخت وام به مدد جویان و وصول اقساط آنها به صورت نقد و یا کسر از مستمری

تاج گل و تفت

تاج گل و تفت

۱-ثبت اطلاعات نوع تاج گل ۲-ثبت مشخصات اهدا کنندگان ۳-ثبت مشخصات متوفیان ۴-انتخاب نوع آگهی ترحیم ۵-ثبت درآمد تاج گل به تفکیک مراسمات ترحیم، هفت ،چهلم، سالگرد، عید ۶-گزارش لیست اهدا کنندگان جهت ارائه به خانواده متوفی و هیئت مدیره ۷-گزارش تاج گل های جمع آوری شده ۸-گزارش کلیه تاج گلهای اهدا شده ۹-ارسال پیامک تشکر از اهدا کنندگان از طرف خانواده متوفی ۱۰-ثبت اسناد حسابداری مربوطه به صورت خودکار ۱۱-دریافت اطلاعات تاج گل های ثبت شده توسط اپلیکیشن مامور تخلیه به صورت آنلاین و آفلاین ۱۲-ارتباط درآمد تاج گل ثبت شده به حامیان موسسه وثبت در پرونده حامیان

صندوق های صدقات

صندوق های صدقات

۱-ثبت مشخصات صندوق ها و نوع آن ها ۲-تعریف مسیرهای تخلیه ۳-ثبت درآمد تخلیه صندوق ها (تسویه، عدم حضور ،عدم موجودی) ۴-ارسال پیامک وصول برای صاحبین صندوق ها ۵-ثبت اسناد حسابداری مربوطه به درآمد صندوق‌های صدقات به صورت خودکار ۶-گزارش تخلیه صندوق‌ها ۷-گزارش مسیرهای تخلیه ۸-گزارش کارکرد مامور تخلیه صندوق ها ۹-گزارش صندوقهای مراجعه نشده ۱۰-دریافت اطلاعات صندوق های ثبت شده در اپلیکیشن مامور تخلیه به صورت آنلاین و آفلاین ۱۱-ارتباط صندوق ها به حامیان و ثبت درآمدهای آنها در پرونده حامیان

مدیریت نرم افزار

مدیریت نرم افزار

ثبت مشخصات موسسه ، تعریف کاربران و دسترسی های آن ها ، گرفتن پشتیبانی از اطلاعات نرم افزار به صورت دستی و خودکار ، باز یابی اطلاعات ، بروزرسانی نرم افزار به صورت خودکار از طریق اینترنت ، انتخاب سال مالی ، انتقال اطلاعات از اکسل ، انتقال اطلاعات نرم افزار به اکسل، طراحی و ساخت گزارشات ، گزارش تاریخچه اطلاعات حذف شده و یا اصلاح شده توسط کاربران ، تنظیمات چاپ فرم ها ، ثبت پوز های سیار

اسناد و حسابداری

اسناد و حسابداری

ثبت کدینگ حسابداری ، ثبت بانکها ، دریافت وجه ، پرداخت وجه ، ثبت اسناد حسابداری به صورت خودکار و دستی ، بستن اسناد حسابداری ، تهیه سند خلاصه ، ثبت اسناد افتتاحیه به صورت خودکار ، انتقال مانده حسابها از سال قبل به صورت خودکار ، صدور سند اختتامیه و سود و زیان ، مدیریت چک های دریافتی و پرداختی ، ثبت کارکرد ماهانه پرسنل و محاسبه حقوق و دستمزد ، ثبت مشخصات پرسنل موسسه

گزارشات مالی

گزارشات مالی

۱-گزارش جزئیات حساب ۲-گزارش صورت حساب گروهی ۳-تراز آزمایشی ۴-دفاتر روزنامه و کل به صورت روزانه و ماهانه ۵-ترازنامه و صورت های مالی استاندارد ۶-گزارش اختتام کاربران ۷-گزارشات مربوطه به اداره دارایی مانند صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹

اطلاعات کالاها و انبار ها​

اطلاعات کالاها و انبار ها​

۱-ثبت واحد کالاها ۲-گروه بندی کالاها ۳-ثبت مشخصات کالاها ۴-گزارش گردش کالاها در انبار ها ۵-گزارش تعدادی کالاها در انبار

پرونده پزشکی

پرونده پزشکی

ثبت پرونده پزشکی مددجویان و نامه ها و تعداد مراجعات آنها

هزینه های عمومی موسسه

هزینه های عمومی موسسه

ثبت جداگانه کلیه هزینه های موسسه و ارائه آنها در ترازی مجزا

ثبت خرید کالاها

ثبت خرید کالاها

ثبت هزینه تمامی کالا های خریداری شده جهت اهدا به مددجویان

ارسال پیامک

ارسال پیامک

ارسال پیامک به صورت گروهی و تکی ، ارسال پیامک با ثبت هر عملیات ، تعریف الگوهای ارسال پیامک

برخی از امکانات اپلیکیشن اندروید قاصدک

تخلیه صندوق

تمامی صندوق های معرفی شده به آسانی در دسترس هستند و تخلیه می شوند و با ارسال اطلاعات تمامی سند های حسابداری به صورت اتوماتیک ثبت می شوند

افزودن آدرس

تمامی مسیر های تخلیه در این قسمت ایجاد می شوند و آدرس صندوق ها و وضعیت آنها گروه بندی می شوند سپس میتوان نصبت به گروه های تعریف شده از مسیرهای تخلیه و وضعیت صندوق ها گزارش تهیه کرد

افزودن صندوق

می توانید به راحتی صندوق های جدید را اضافه کنید و در قسمت نقشه گوگل ثبت نمایید و تمامی صندوق های ایجاد شده را به نرم افزار ارسال کنید

مشاهده آدرس ها

میتوان تمامی آدرس های ثبت شده در نرم افزار و اپلیکیشن را به صورت آنلاین و بر روی نقشه گوگل مشاهده کرد و وضعیت صندوق ها(تخلیه شده ، عدم موجودی ، عدم حضور) با آیکن های متفاوت بر روی نقشه نشان داده می شوند

افزودن حامی جدید

تمامی حامیانی که ازطریق نرم افزار و یا اپلیکیشن توسط کاربران ایجاد شده باشند دردسترس بوده و قابل اصلاح می باشند

ثبت درآمد

درصورت نصب اپلیکیشن بر روی دستگاه های Pos مبالغ به صورت خودکار بر روی دستگاه ارسال شده و آماده دریافت کارت می شوند

لینک با دستگاه Pos

می توانید به راحتی صندوق های جدید را اضافه کنید و در قسمت نقشه گوگل ثبت نمایید و تمامی صندوق های ایجاد شده را به نرم افزار ارسال کنید

تهیه گزارش و چاپ

میتوان تمامی درآمد های ثبت شده توسط کاربران را به صورت گزارش تهیه کرده و چاپ نمودو حتی می توان رسید درآمد ها را توسط دستگاه چاپ کرد

افزودن متوفی

تمامی متوفیان ایجاد شده در نرم افزار داخل موسسه و همچنین اپلیکیشن دردسترس بوده و قابلیت اصلاح و حذف دارند

افزودن معرف

تمامی افرادی که به صورت اهداکننده ایجاد شده اند می تواند معرف شخص دیکری نیز باشند

افزودن اهداکننده

تمامی اهداکننده گان ایجاد شده در نرم افزار داخل موسسه و همچنین اپلیکیشن دردسترس بوده و قابلیت اصلاح و حذف دارند

تعیین نوع تاج گل

تاج گل های ایجاد شده توسط موسسه به صورت آنلاین داخل اپلیکیشن قرار گرفته و درصورت تغییر مبلغ میتوان آنها را اصلاح کرد

افزودن نوع کمک دلخواه

تمامی کمک های نقدی خیریه تحت هر عنوانی میتوانند در اپ ایجاد شده و مورد استفاده قرار بگیرند

ثبت کمک ها

میتوان فقط با نوشتن نام خیر و مبلغ و نوع کمک اطلاعات را به صورت نقدی و یا ارسال به Pos ثبت کرد

انتخاب حامی

به راحتی میتوان تمامی خیرین متفرقه که به خیریه کمک میکنند را بدونه ایجاد اطلاعات آنها به صورت موقت ایجاد نموده و درآمد را به اسم آنها ثبت کرد

تهیه گزارشات

تمامی اطلاعات و کمک های نقدی ثبت شده توسط کاربران به صورت گزارش تهیه شده و دراختیار کاربران قرار می گیرد

لیست قیمت ها

آدرس

اصفهان،دستگرد برخوار،خیابان بسیج،مجتمع تجاری امام حسن مجتبی(ع)،طبقه اول

تلفن شرکت

021-28426639

تلفن همراه

09207021005 - 09133009728 - 09134232507

ایمیل

artinhesabsepehr@gmail.com

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آرتین حساب سپهر است. 

تمامی کالاها و خدمات این سامانه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.